Правна консултация

Типове фирми

Българското действащо законодателство постановява няколко типа търговски дружества, но по-долу са изброени най-разпространените и подходящи за случая:

  • Съдружническа фирма (Акционерно дружество)
  • Фирма с ограничена отговорност
  • Фирма с дялов капитал
  • Едноличен търговец

Съдружническа фирма: Това е правна единица, основана от две или повече лица които носят съвместна и неограничена отговорност за всички задължения на фирмата. Взаимните отношения между основателите са определени от констутуционен закон. Те са задължени да участват персонално в активите на фирмата. Няма изискване за минимум капитал за основаване на такава фирма. Тази правна форма е подходяща за тези, които имат ограничени фондове.

Фирма с ограничена отговорност: Фирмата с ограничена отговорност (ООД) е правна единица, самосточтелна и различна от личните дейности и бизнес задължения на притежателите. Тя може да бъде основана от едно или няколко лица, чиято отговорност е ограничена до сумата инжестирана в ООД от всеки партньор. Минималният капитал, изискван от закона за основаването на такава фирма е 5000 BGN (1800 GBP приблизително). Процедурата за регистриране е проста. В момента на представяне на документите за регистрация, не по-малко от 70% от капитала на фирмата трябва да бъде депозиран в банкова сметка. Парите могат да се изтеглят след ксто фирмата е открита. Останалата част — след една година. Броят на основателите не е ограничен. Управлението и представителството се извършват от един или няколко съдружника, или управител, който може да не е партньор. Броят членове може да бъде променян по всяко време след регистрацията на фирмата. Всички промени в конституционните документи трябва да се отчитат. Този тип фирма е най-често разпространеният в България.

Фирма с дялов капитал: Това е правна единица с споделен дялов капитал. Фирмата носи отговорност за всички задължения чрез своята собственост. Тя може да бъде основана от един или повече местни лица или правни единици. Притежанието на всеки член зависи от броя на дяловете, кото притежава. Минималният капитал за фирмата трябва да бъде 50 000 BGN (по номинална стойност на дяловете) и в периода от откриване на фирмата до подписването — 100 000 BGN. Административният и управляващ орган е бордът на директорите.

Едноличен търговец (ET): Физическо лице. Може да бъде регистрирана от Български гражданин или чужденец, който има разрешение за постоянно пребиваване в България. Едно лице може да регистрира само една единствена собственост. Няма ограничение за минимален капитал за този вид фирма. Притежателят е отговорен чрез общото количество лични и фирмени активи. Тази възможност се препоръчва ако обхвата на активите и капитала са ограничени. Името на фирмата включва име и фамилия на основателя на фирмата.

Нашият адрес

Пангея груп ООД

ул. "Христо Белчев" 47
София 1000, България

02 989 0111
02 988 2902
0885 557 707
0878 991 116

Skype: pangeagroup