Управление на имоти

Управление и стопанисване на индивидуални имоти

Управлението на недвижими имоти е сравнително нова услуга за българския пазар, която през последните години има сериозен темп на развитие. Нарастването на инвестициите в недвижима собственост доведе до небходимостта от тяхното отговорно стопанисване и управление.

Ние предлагаме достъпни услуги и продуктивен подход към Наемателите, Собствениците и Управлението на основни жилищни имоти, както и на вилни и селски имоти предназначени за туристически нужди в цяла София и околните села, по нормите на най-добрите практики в бизнеса.

Осигуряваме професионално, надеждно и ефикасно управление на вашата собственост на конкурентна цена. Нашата главна оферта е ориентирана към собственици, които имат идеята да дават своите имоти под наем, но нямат нужното време и възможност за това.

 • Повишаване и стабилност на дохода от недвижим имот;
 • Финансова възвръщаемост;
 • Гарантирана заетост на имота;
 • Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;
 • Възможност за застраховане на имота с добри отстъпки;
 • Администриране и подържане на имота в добро експлотационно състояние;
 • Осигуряване на поддръжка при отдаване на хотелски начала.

При сключен договор за управление на имот ние Ви предлагаме стопанисване, менажиране и отдаване поднаем на недвижима собственост:

 1. Регулярна реклама и ефективни огледи на имота - Всички имоти, предлагащи се под наем, се рекламират в най-популярните туристически интернет портали
 2. Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката
 3. Осигуряването на най-подходящите наематели
 4. Постоянна заетост на отдавания под наем имот
 5. Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
 6. Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите.
 7. Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот
 8. Извършване на основните ремонти, необходими в наетия имот, които са задължение на наемодателя.
 9. Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешна пруестройство, иннериорен дизайн и обзавеждане.
 10. Застраховане на имота при изискване на някоя от страните
 11. Отдаване на имота на хотелски начала - редовно почистване и смяна на спално бельо,
 12. Плащане на консумативи (електричество, вода, парно, кабелна телевизия, интернет, такси за СОТ и др.) за сметка на собственика.

В услугата „Управление и стопанисване на имоти" се включват няколко важни за собствениците ангажименти, които фирмата изцяло поема:

Изисквания

 1. Застраховка на имота;
 2. Препоръчително е имотът да има монтирана сигнално огранителна техника свързана с охранителна фирма;
 3. Имотът трябва да бъде напълно обзаведен и оборудван с всичко необходимо. Ние изискваме определен стандарт на обзавеждане, за да отдаваме имота под наем.

Такси

 1. Когато имотът се отдава на хотелски начала, Вие плащате годишна такса в размер на 120 евро без ДДС, която се заплаща авансово при подписване на договора и всяка следваща година на управление на имота, както и 25% от брутния месечен приход.
 2. Когато имотът се отдаде за период по-дълъг от шест месеца, Вие плащате 50% от първия месечен наем и 10% от брутния месечен наем всеки следващ месец.

Нашият адрес

Пангея груп ООД

ул. "Христо Белчев" 47
София 1000, България

02 989 0111
02 988 2902
0885 557 707
0878 991 116

Skype: pangeagroup