XML Експорт

BG

EN

XML експортът на Pangea Group разширява пространството на имената на RSS 2.0, за да покрие нуждата от специфични полета, описващи предлаганите оферти. Форматът е следния (елементите, оцветени в зелено, не са задължителни):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:pg="http://www.pangeagroup.biz/xml/">
 <channel>
  <title>...</title>
  <description>...</description>
  <link>...</link>
  <language>...</language>

  <item>
   <title>...</title>
   <link>...</link>
   <description><![CDATA[...]]></description>
   <pubDate>...</pubDate>
   <guid>...</guid>

   <category domain="...">...</category>
   ...
   <category domain="...">...</category>

   <enclosure url="..." length="..." type="..." />

   <pg:enclosure url="..." length="..." type="..." />
   ...
   <pg:enclosure url="..." length="..." type="..." />

   <pg:hot />
   <pg:for>...</pg:for>
   <pg:code>...</pg:code>

   <pg:price currency="...">...</pg:price>
   <pg:price-per-m2 currency="...">...</pg:price-per-m2>
   <pg:area>...</pg:area>
   <pg:floor>...</pg:floor>
   <pg:floors>...</pg:floors>
   <pg:rooms>...</pg:rooms>

   <pg:address-name>...</pg:address-name>
   <pg:address-number>...</pg:address-number>
  </item>

  <item>
  ...
  </item>

  ...

 </channel>
</rss>

Преките наследници на channel -- title, description, link, language и item -- са тези от RSS 2.0 спецификацията и имат стандартния смисъл. Те присъстват задължително.

Следва описание на наследниците на item.

title Името на офертата.
link URL на офертата.
description Форматирано със стандартни HTML-тагове описание на офертата, включващо характеристиките й (цена, площ, категории и др.). Текстът се намира в секция CDATA.
pubDate Дата на публикуване или последна промяна на офертата във формат по RFC 2822.
guid Глобално уникален идентификатор на офертата.
category Категория на офертата; domain е името на категорията (например "Type", "Location" и "District"). Стойността на елемента е на езика, на който се предава съдържанието, и се намира между таговете. Възможно е да има изградена йерархия в рамките на даден домейн. В този случай за разделител между сройностите се използва наклонена черта (/), както се изисква от RSS 2.0 спецификацията.
"Type" e типа на имота, например Апартамент, Къща, Земя, ... ;
"Location" e местоположението на имота, например Ски курорти, Ски курорти / Пампорово, ... ;
"District" e квартала, в който е разположен имотът, например Лозенец, Бели брези, ... ;
Вижте сайта на Pangea Group за възможните стойности.
enclosure Главен медиен обект ("икона"), прикачен към офертата; значенията на атрибутите са по RSS 2.0 спецификацията.

Следващите наследници на item са разширение на RSS 2.0.

pg:enclosure Медиен обект, прикачен към офертата; форматът е по RSS 2.0. Съвкупността от такива елементи представя галерията към офертата.
pg:hot Присъствието на този елемент означава, че офертата е специална ("гореща").
pg:for Тип на сделката; възможни стойности: sale или rent.
pg:code Код на офертата.
pg:price Цена на продажба или наем (според типа на сделката) във валутата, посочена в currency. Стойността на currency e стандартен трибуквен код по ISO 4217. Засега използваме единствено EUR.
pg:price-per-m2 Цена на квадратен метър; форматът е, както при pg:price.
pg:area Площ на имота в квадратни метри.
pg:floor Етаж, на който се намира имотът (ако е приложимо).
pg:floors Брой етажи на имота (ако е приложимо).
pg:rooms Брой стаи на имота (ако е приложимо).
pg:address-name Име на улицата (или на друг географски обект, например булевард, площад и т.н.), където е разположен имотът.
pg:address-number Номер на улицата (или на обекта), където е разположен имотът.